• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนในโครงการทุนเรียนดีเสริมงามวิทยาคม ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566  ที่ได้รับทุนในโครงการทุนเรียนดีเสริมงามวิทยาคม
ให้มารับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ในวันปฐมนิเทศ หลังจากเสร็จกิจกรรมปฐมนิเทศ ดังนี้
1. นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มารับทุน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชงโค อาคารเสริมคุณารัฐ (อาคาร 1) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  เวลา 13.00 น. 
2. นักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มารับทุน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชงโค อาคารเสริมคุณารัฐ (อาคาร 1) โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เวลา 13.00 น.
20 เม.ย. 66 | รับชม : 24 ครั้ง