• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การปฏิบัติงาน

 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป


 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล


 

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ